Culinei
  • Almkerk

Tussen de rivieren, met een landschap van dijken, kanalen, polders en dorpen ligt het land van Heusden en Altena. Midden in dit gebied woont al generaties lang de familie Koekkoek. Boeren die al eeuwen de vruchtbare zee- en rivierklei bewerken om gewassen te laten groeien en (in)direct mensen te voeden. Zo ook aan de Uppelsehoek in Almkerk, in het hart van dit gebied. Hier woonde en werkte al eeuwen de familie Lagrouw. De eerste leden van deze familie worden genoemd in dit gebied in de zeventiende eeuw. Een van hen trouwde met een Koekkoek en zo kwamen deze families bij elkaar. Van oudsher gemengde boerderijen met akkerbouw en veehouderij. De laatste 50 jaar hebben veel bedrijven zich gespecialiseerd. In ons geval was dit akkerbouw. In de jaren negentig hebben we de keuze gemaakt om met pluimvee te beginnen. Oude kringlopen op nieuwe schaal in ere herstellen. Zo gebruiken we het geteelde graan voor de kippen en gaat de mest voor een gedeelte weer terug op het land. Respect en afhankelijkheid van en voor de natuur zijn kernwaarden!